ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด จังหวัดอุตรดิตถ์
  หน้าแรก     สภาพสังคม 

สภาพสังคม
สภาพสังคม  

 สภาพสังคม

     1. การศึกษา
          1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 6 แห่ง ดังนี้
                  1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาเลือด จำนวน นักเรียน 71 คน
                  2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาเต่าพัฒนา จำนวน นักเรียน 12 คน
                  3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปากห้วยฉลอง จำนวน นักเรียน 17 คน
                  4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเจริญ จำนวน นักเรียน 22 คน
                  5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านย่านดู่ จำนวน นักเรียน 25 คน
                  6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซำบ้อ จำนวน นักเรียน 20 คน
         1.2 โรงเรียนประถมศึกษาจำนวน 7 แห่ง ดังนี้
                  1.โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร จำนวน นักเรียน 293 คน
                  2.โรงเรียนผาเต่าพัฒนา จำนวน นักเรียน 32 คน
                  3.โรงเรียนปากห้วยฉลอง จำนวน นักเรียน 29 คน
                  4. โรงเรียนเจริญราษฎร์อุปถัมภ์ จำนวน นักเรียน 70 คน
                  5. โรงเรียนย่านดู่ จำนวน นักเรียน 59 คน
                  6. โรงเรียนซำบ้อ จำนวน นักเรียน 53 คน
                  7. โรงเรียนห้วยสีเสียด จำนวน นักเรียน 16 คน
         1.3 โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาสทางการศึกษา) จำนวน 1 แห่ง ดังนี้
                    1.โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร
 

 2. สถาบันและองค์กรทางศาสนา
          2.1 วัด/สำนักสงฆ์/ที่พักสงฆ์จำนวน 9 แห่ง ดังนี้
                    หมู่ที่ 1 บ้านผาเลือด วัดผาเลือด
                    หมู่ที่ 3 บ้านผาเต่าพัฒนา วัดผาเต่าพัฒนา
                    หมู่ที่ 4 บ้านปากห้วยฉลอง ที่พักสงฆ์บ้านปากห้วยฉลอง
                    หมู่ที่ 5 บ้านผาเต่าบำรุง วัดผาเต่าบำรุง
                    หมู่ที่ 8 บ้านห้วยเจริญ ที่พักสงฆ์บ้านห้วยเจริญ
                    หมู่ที่ 10 บ้านย่านดู่ วัดประชานิมิตร
                    หมู่ที่ 11 บ้านซำบ้อวัดซำบ้อ
                    หมู่ที่ 12 บ้านห้วยสีเสียด ที่พักสงฆ์บ้านห้วยสีเสียด
                    หมู่ที่ 13 บ้านท้ายเขื่อน ที่พักสงฆ์บ้านท้ายเขื่อน
3. การสาธารณสุข
          3.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ประจำตำบลผาเลือด/หมู่บ้านจำนวน 2 แห่ง
                    1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาเลือดบ้านผาเลือด หมู่ที่ 1
                    2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ย่านดู่บ้านย่านดู หมู่ที่ 10
 4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
          4.1 สถานีตำรวจ/ที่พักสายตรวจจำนวน 2 แห่ง
                    1. ที่พักสายตรวจบ้านผาเลือด หมู่ที่ 1
                    2. ที่พักสายตรวจบ้านห้วยเจริญ หมู่ที่ 8
5. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 13 แห่ง
6. ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและการละเล่นพื้นบ้าน
          1. งานประเพณีวันลอยกระทงณ.บริเวณท่าดอนหลวง หมู่ที่ 1 บ้านผาเลือด
          2. งานแข่งขันเรือประเพณี (4 ฝีผาย) วันสงกรานต์ วันที่ 14 เมษายน ของทุกปี ซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณท่าดอนหลวงหมู่ที่ 1 บ้านผาเลือด
          3. งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจดีย์กลางน้ำจัดขึ้น ณ. บริเวณสันเขื่อนสิริกิติ์
7 แหล่งน้ำธรรมชาติ
          ตำบลผาเลือด มีแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่ แม่น้ำน่าน และห้วยทับ ใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรนอกจากนี้ ยังมีอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ทำการเกษตร และการเลี้ยงปลาในกระชัง รวมทั้งทำการประมงอื่นๆ
         1 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
                    1. ฝาย
                    2. บ่อน้ำตื้น
                    3. อ่างเก็บน้ำ
          2 แหล่งทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
                    1. ป่าไม้
                    2. เหมืองแร่
                    3. แม่น้ำน่าน
          3 แหล่งท่องเที่ยว
                    1. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ เขื่อนสิริกิติ์
                    2. อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน
                    3. พระธาตุเจดีย์กลางน้ำ

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 22 คน
หมายเลข IP 54.224.89.34
คุณเข้าชมลำดับที่ 467,330


ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 17 ตุลาคม 2561


 
องค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด
ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53190
Tel : 0-5581-8256 ต่อ 20
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.