ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด จังหวัดอุตรดิตถ์
  หน้าแรก     ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์  

 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
     2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์
     4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน

 แนวทางการพัฒนา
     1. จัดตั้งศูนย์บริการร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบล
     2. เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรอย่าง
     3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของชุมชน
     4. จัดระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการเพื่อการบริการ
     5. ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนนสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำและท่าเทียบเรือ
     6. ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาระบบประปา
     7. ขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งดวงโคมถนน
     8. สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การสาธารณสุขอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
     9. บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     10. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
     11. สร้างโอกาสในการเข้าหาแหล่งเงินทุนของประชาชน
     12. สร้างเสริมอาชีพการปศุสัตว์และการประมง
 

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 12 คน
หมายเลข IP 54.224.89.34
คุณเข้าชมลำดับที่ 467,247


ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 17 ตุลาคม 2561


 
องค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด
ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53190
Tel : 0-5581-8256 ต่อ 20
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.