ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด จังหวัดอุตรดิตถ์
  หน้าแรก     วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ  

 วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 

" การบริหารจัดการที่ดีมีสาธารณูปโภคครบถ้วน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "

พันธกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น
     1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย่างต่อเนื่อง
     2. จัดให้มีการบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
     3. จัดให้มีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร
     4. จัดให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง
     5. สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การสาธารณสุขอนุรักษ์ศิลป์วัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่น
     6. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชากร
     7. บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     8. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
     9. บริหารราชการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
     10. การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว
     11. ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคและ การเกษตรพอเพียง
     12. ประชาชนมีไฟฟ้าหรือแสงสว่างใช้
     13. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
     14. ประชาชนมีรายได้พอเพียง
     15. ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 15 คน
หมายเลข IP 54.224.89.34
คุณเข้าชมลำดับที่ 467,250


ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 17 ตุลาคม 2561


 
องค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด
ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53190
Tel : 0-5581-8256 ต่อ 20
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.