ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด จังหวัดอุตรดิตถ์
  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรวด เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

  ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรวด เรื่อง ขอยกเลิกประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป

  คำสั่งศูนย์ เรื่องแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี(

  ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองคืการบริหารส่วนตำบลคำโตนด เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 256

  ประกาศคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษาสามปีไปสู่การปฏิบัติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ

  ประกาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนดเรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 256

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบ

  

  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหลังตลาดเก่า

  ประชาสัมพันธ์ โครงการขับเคลื่อนการปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปตำบลและโครงการพัฒนาผู้นำจิตอาสามืออา

  ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาขุดล้อมที่สาธารณะประโยชน์ แปลงทำเลเลี้ยงสัตว์

  การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอาย

  การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

  การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

  การแจ้งขุดดิน

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 [124] 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ต่อไป
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 54.145.103.69
คุณเข้าชมลำดับที่ 439,635


มิถุนายน 2561
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 25 มิถุนายน 2561


 
องค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด
ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53190
Tel : 0-5581-8256 ต่อ 20
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.